← Zpět na program
Seminář, Manažeři
Mužský a ženský princip v práci - Vladimíra Roldánová
↑ 26.10 2021 10:00 ↓ 16:00
V současné době jsme svědky (ale i aktéry) mnoha zásadních změn v pracovním prostředí. Na jedné straně dnes více než kdy jindy potřebujeme dosáhnout vynikajících výsledků, realizovat plány, udržet se ve hře a najít pro náš byznys nová teritoria, na druhé straně se čím dál víc klade důraz na schopnost navazovat vztahy, pečovat o ně a umět individuální přístup. 

S trochou nadsázky: vedle typicky mužského přístupu tu je nová potřeba ženského přístupu.  

Hledání rovnováhy mezi výkonem a radostí, rovnováhy mezi rozumem a citem, rovnováhy mezi procesy a intuicí se dnes stává důležitou otázkou jak pro ženy (pro ty takovou otázkou vždy byla), ale i pro muže. Orientace na výkon už nestačí, lidé chtějí znát kontexty a smysl, ptají se, k čemu a čím mohou přispět. Ptají se na hodnoty a chtějí je prožívat trvale, ne už jen až doma po práci“. Zároveň, čím déle trvala covidová nejistota, tím více dostávají zabrat emoce lidí. 

Vidíme rozdíly mezi mužskými a ženskými řešeními a potřebujeme si z obou principů umět vzít to, co je v konkrétní situaci právě funkční. Obohatit management o pohled na projevy mužského a ženského principu z hlediska evoluce je chytrý nápad, který nemá nic společného s genderově aktivistickým voláním po rovnosti pohlaví. 

Všichni víme, že ženský (nebo mužský) kolektiv má svá nepsaná pravidla, která jsou tak trochu skryta a jsou vždy silnější než vlastní manažerské nadání. Je to tak trochu alchymie: objevujeme jednotlivosti, ale princip nám zůstává skryt. Na chvíli máme dojem, že „už jsme na to přišli“, abychom vzápětí s překvapením řešili podobnou kolizi….

Náš kurz Vás provede originálním pojetím toho, jaké jsou kvality obou přístupů a s jak s nimi zacházet. Objevíte, jak se projevuje a jak funguje ženský a mužský princip. Pochopíte, jak využívat přirozených silných stránek obou a jak je navzájem kombinovat. 

Ukážeme si, co je potřeba udělat, říct (a nebo neříct), aby ženy chtěly dosahovat výsledků v čase a rozpočtu, ačkoli jim to není evolučně úplně vlastní. A také, co je potřeba udělat, říct (a nebo neříct), aby muži chtěli pečovat o vztahy, ačkoli jim to není evolučně úplně vlastní. Ukážeme si, které kvality (činnosti, komunikace) je potřeba sledovat a pochválit, aby to ženský princip „slyšel“ a co dělat, když je nějakého principu „příliš“ a nebo „málo“.  Porozumíte tomu, kdo a jak v ženském kolektivu na sebe převzal mužský princip a jak tuto náhradu ulehčit. Zkrátka, vnitřní fungování ženského a mužského principu Vám bude zas o kousek srozumitelnější a budete ho umět řídit k úspěchu s větší radostí, klidem a respektem.

Podrobný obsah: 
1.       Role a podstata manažerského řemesla
2.       Rozhled - ženský princip v práci a jeho projevy. Ženská motivační trojčlenka.
3.       O co ženám v práci jde, co je motivuje a co jim bere sílu?
4.       Kvality a pasti ženského přístupu.
5.       Nadhled - mužský princip v práci a jeho projevy. Mužská motivační trojčlenka.
6.       Kvality a pasti mužského přístupu.
7.       Když mužský princip chybí - Projevy absence mužského principu v ženském kolektivu
8.       Jak si ženy v ryze ženském kolektivu nahrazují mužský princip
9.       Záměna principů: „příliš tvrdá“ žena nebo „příliš měkký“ muž
10.     Zpětná vazba a ocenění pro ženské / a mužské ucho

Seminář proběhne v úterý 26. 10. 2021 v čase 10 - 16 h.
Cena: 3900 Kč/osoba

V ceně semináře je zahrnut i coffee break. 
volná místa 12/12
3 900 Kč

Fotogalerie

Ing. Vladimíra Roldánová

lektorka, konzultantka, kouč
Trenérka, konzultantka a kouč, členka EMCC, se zaměřením na vedení procesu změny, optimalizaci procesů, zlepšování obchodních dovedností, práci pod tlakem a prevenci manipulace (autorská know-how). Má 20letou zkušenost z oblasti výrobních firem, obchodu a bankovnictví. Je zakladatelkou platformy SPČR Fórum Industriale, praktická řešení pro výrobní sféru. Autorka úspěšných dlouhodobých programů koučování ke změně životního postoje.

Lektorka říká: ,,Vedu otevřené semináře manažerských dovedností a semináře o tom, jak pracovat se změnou. Za těch 18 let jimi prošly tisíce lidí. Mnoho z nich se ke mně vrací do koučovacího programu. A mnoho z nich mě oslovuje k tomu, abych pomáhala formovat postup při realizaci složitých změn uvnitř jejich firem.
Zkušenosti z managementu, projektů v rámci Svazu Průmyslu a dopravy ČR, stovek seminářů a úspěšně dokončených projektů mi umožňují rychle porozumět potřebám klientů i společností a rozvíjet to, o co opravdu jde. A to jste Vy."
Sdílet
Doporučit známému

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odebírání pravidelných novinek z Art Rubikonu.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč