← Zpět na program
Přednáška, Historie
Olomoucký pitaval - přednáška profesora Jiřího Fialy - MIMOŘÁDNÉ!
↑ 21.3 2023 18:00 ↓ 19:30
Olomoucký univerzitní profesor a oblíbený autor populárně naučných knih Jiří Fiala přibližuje známé i méně známé události posledních sedmi století, v nichž figuruje zločin.
Kniha byla doplněna a vyšla již podruhé, a není se čemu divit. Pan profesor Fiala má rozsáhlé znalosti, olomouckou historii popularizuje dlouhodobě, a pokud ještě máte to štěstí ho někde potkat, je radost mu naslouchat.
Toto si určitě nenechte ujít!

Fotogalerie

Prof. PhDr. Mgr. Jiří Fiala, CSc.

přednášející


- emeritní profesor na katedře bohemistiky Univerzity Palackého, významný pedagog, literární historik, publicista a editor

Narodil se 3. dubna 1944 v Olomouci. Po maturitě na gymnáziu v Olomouci-Hejčíně v roce 1962 studoval češtinu a historii na FF UP v Olomouci. Po promoci v roce 1967 působil čtyři roky jako středoškolský pedagog v Pardubicích, poté se vrátil na FF UP a pracoval zde jako odborný asistent. Jako lektor češtiny pobýval také na polských univerzitách ve Varšavě a Katovicích. Titul kandidáta věd získal v roce 1985 a o sedm let později se habilitoval na základě souboru studií věnovaných českým písním kramářským. Profesorem pro obor Dějiny české literatury byl jmenován v roce 2002.

Jeho hlavními badatelskými zájmy jsou zvláště dějiny české literatury 18. a 19. století, lidová slovesnost a pololidová literatura. Výrazně se zajímá o regionální dějiny a kulturní historii Olomoucka a o zdejší hudební kulturu a písňový folklor. Jeho specializací je též textologie a ediční technika.

Jiří Fiala se věnoval a věnuje rovněž historii a přítomnosti Olomouce a olomouckého regionu, a to nejen badatelsky, ale také vědeckopopularizační činností. Za jeho regionální kulturní aktivity mu byla v roce 2012 udělena Cena města Olomouce za rok 2011 v oblasti literatura a v roce 2022 Cena Olomouckého kraje za celoživotní přínos v oblasti kultury za rok 2021. Pravidelně spolupracuje s významnými olomouckými institucemi a také regionálními médii.

Je autorem velkého počtu statí, odborných studií a článků, publikoval mj. monografie o pozapomenutém obrozenci Václavu Jaromíru Pickovi a o českých slovesných reflexích pruských válek. Podílel se na vzniku několika desítek vědeckých i popularizačních knih – např. Dějiny města Olomouce v datech, Jezuitský konvikt – sídlo Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, Olomoucké proměny, Chrámy, kostely, svatyně a kaple v Olomouci, Univerzita v Olomouci (1573–2009), Olomouc ve víru válek – od počátků do zrušení olomoucké pevnosti, Voda pro Olomouc – Z historie zásobování města Olomouce vodou, na kolektivních Dějinách Olomouce I, II a na dvou svazcích publikace Olomoucké baroko. V jeho knize Olomouc a Olomoučané na starých fotografiích jsou reprodukovány nejstarší snímky města od roku 1860 do začátku 1. světové války. V roce 2022 vyšlo druhé doplněné vydání Olomouckého pitavalu.

Sdílet
Doporučit známému

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odebírání pravidelných novinek z Art Rubikonu.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč