← Zpět na program
Přednáška, Seberozvoj, Umělecká, řemeslná, Malba & kresba
Ivo Barteček : Život s uměním
↑ 13.9 17:00 ↓ 29.11 2022 18:30
Cyklus sleduje proměny evropských společností a odraz těchto proměn v umění s důrazem na české země, Československo, Českou republiku včetně exilu – to vše především v čase 19. a 20. století. Volně provázaný soubor setkávání sleduje středoevropskou a českou modernu, život a dílo osobností propojujících český a evropský, český a euro-americký prostor.

Přednášky lze objednat jako celek (800 Kč) nebo jednotlivě (180 Kč):

13. září: České země a světové umělecké sbírky
Pohledy do vzniku uměleckých sbírek v proměnách času. Mezi renesancí a současností (16. až 21. století)

4. října: Zrození moderny / Čeští umělci v Paříži
Umělci z českých zemí v Paříži a jejich podíl na proměnách české společnosti (na přelomu 19. a 20. století)

18. října: České umění v exilu / 20. století
Umělci z českých zemí a Československa v evropském a americkém exilu. Odchody a návraty domů (20. století)

15. listopadu: Loupež umění / Umění loupeže
Dějiny umění a loupeže umění. Falsa – umění napodobit umění

29. listopadu: Umění a řemesla / Užité umění
Nesnadné cesty užitého umění. Od užitého mění k „umění pro všechny?“
volná místa 32/32
800 Kč

Fotogalerie

Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

Historik, iberoamerikanista, cestovatel, publicista, komenátor společnského dění, kurátor, sběratel výtavrného umění, publikačně a výtvarně aktivní

Profesor domovské Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti dále činný v Československém ústavu zahraničním (Praha - Bratislava), v Asociaci starožitníků ČR, člen Unie výtavrných umělců Olomoucka. Člen redakčních rad historických časopisů. Badatelsky a publikačně se vněuje novověké euro-americké společnosti a středoevropkému vystěhovalectví a exilu. Pohyb ve společnosti sleduje v provázanosti s proměnami v umění s důrazem na výtvarná umění. Profesní praxe uplynulých desetiletí jej vedle univerzitního prostředí provedla Orientáním ústavem a Historickým ústavem Akademie věd ČR, dlouhodobými pobyty v latinskoamerickém světě či v Japonsku. To vše jsou přepoklady k nahlížení na střední Evropu a české země, historii a umění, z nadhledu světových dějin.
Sdílet
Doporučit známému

Zůstaňte v obraze

Přihlaste se k odebírání pravidelných novinek z Art Rubikonu.

Tento prohlížeč je zastaralý a proto není podporován.
Stáhněte si prosím novější prohlížeč